четверг, 29 октября 2009 г.

9 листопада стартує конкурс знавців української мови. Готуємось.

11 клас
1. Написати твір на асоціативну тему ,,Вона прийшла... "
2. Зробити синтаксичний розбір складного речення, визначити, якими частинами мови виражені його члени, накреслити схему.
Мужній, з широкими плечима, з дужими руками, тонкий та рівний станом, Іван Остапович був гарний верхом на коні, неначе він зійшов укупі з конем з картини якогось великого маляра і несподівано загарцював серед тісної вузької вулички старого міста, неначе пишний середньовіковий лицар серед чорного задимленого німецького бугра (І.Нечуй-Левицький).
3. Визначте межі речень і запишіть їх, розставляючи розділові знаки.
Старі люди розказують що колись у повітрі колихалось щось таке ніби шар — м 'яч хтось його штовхнув і він розірвався полетіли шматки цього шару в різні сторони й утворилася земля сонце місяць зорі з одного шматка утворилася земля що ми на ній живемо завдяки китові затрималася наша земля а то була б полетіла в безодню цьому китові довго лежать обрида і починає ковилять хвостом а земля починає ворушитися.
4. Запишіть позначені цифрами числівники словами.
Виступили перед 7 92 виборцями, посаджено близько 3568 кущів троянд, приватизовано 6149 підприємств, відбулася зустріч з 75 учасниками марафону, привітання надіслано 423 делегатам.
5. Провідміняйте в однині та множині вирази.
Наш могутній вітчизняний лайнер; яка струнка довгошия жирафа.
6. Перекладіть українською мовою,
Телефон плюс дисплей — й готово устройство, с помощью которого можно поговорить с собеседником, передать ему при необходимости копию документа, рисунок или чертеж:.,. Новьій аппарат — телефакс получает за рубежом все большее распространение. Ведь, в отличие от видеомагнитофона, он не требует специальной линии связи.
7. Уявіть, що до вас стукає Доля і записує: „Яку Україну ви хочете бачити сьогодні та в майбутньому? " Що б ви їй відповіли?

7 клас
1. Напишіть твір-опис "Осіння симфонія".
2. Визначте, до яких части мови належать подані слова.
П'ятитисячний двадцятиповерховий,чотирьохлітній, п'ятисотий, Двоповерховий, шістка, сотня, двадцятиденний, десятка, двадцятиріччя, одинадцятеро.
3. Від дієслів утворіть дієприкметники.
У нашій школі (створити ) Музей бойової та трудової слави. Тут (розмістити) експозиції про односельчан, які захищали наш край від фашистських нападників під час війни. Фотографії та листки (пробити) кулями, (залити )кров'ю ,свідчать про героїзм та мужність наших земляків.
4. 3амініть подані фразеологізми синонімами, складіть з ними речення.
Ускочивши в халепу; не моргнувши оком; набивши руку; проковтнувши язика; клювати носом; за царя Панька.
5. Виділіть морфеми в усіх словах.
Сумно курличучи, пролітати; бігти ревучи; ревучі водоспади: Уважно читаючи книгу.
6. Складіть (усно) твір-роздум " Як стати цікавою людиною ".

6 клас
1. Напишіть, які українські книжки, крім підручників, Ви прочитали. Чому вони Вам сподобались і чим?
2. Утворіть форму кличного відмінка наведених іменників.
Максим Григорович, Єгор Леонідович, Володимир Олександро¬вич, Олексій Іванович, Геннадій Михайлович, Стефанія Петрівна, Олександра Миронівна, Марія Миколаївна, Ольга Степанівна.
З. Кожне словосполучення замініть незмінюваним словом.
Підземна міська залізниця, місце пошиття одягу, стоянка для паровозів і вагонів, автомобіль з лічильником, перелік страв, музичний інструмент, найменша пташка, людиноподібна мавпа, кольорові нитки для вишивання, столиця Японії.
4. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини.
Біль, гнів, край, пасажир, Дунай, віск, Сибір, голуб, товариш, Дніпро, Шевченко, Ігор.
5. Розберіть слова за будовою та затранскрибуйте їх.
Побілілий, креслярка, визволитель, кольористе, п'ятий , сміливий, холоднуватий.
б.Складіть (усно) твір-опис за поданим початком.
Земля
Земля віддала людям, що могла віддати, і, чи то з жалю до себе, чи з жалю до людей, заплакала осінньою сльозою.

понедельник, 26 октября 2009 г.

Готуємося до олімпіади

Завдання з української мови та літератури для ІІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади 2008-2009н.р.
11 клас
Завдання з української мови

1.Напишіть виступ під час дискусії з теми «Людина, яка гідна поваги». У тексті використайте: речення із вставними словами (словосполученнями, реченнями); складносурядне речення з єднальним сполучником; складнопідрядне речення з підрядним умовним. (20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал).
2.Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні та другорядні члени речення, визначте тип складного речення та вид підрядного).
Не забудьте не збайдужійте не зрадьте цих духовних оберегів з якими ми виростали й виходили в широкий і тривожний світ щоб завжди'повертатися бодай у спогадах до родинного вогнища до свого повіту! (В. Скуратівський). (10 балів)
3.Вставте у фразеологізм пропущене слово, складіть з кожним фразеологізмом речення. Проходити червоною... Тиха... греблі рве. Як у... за пазухою. Як... обстінку. Піймати...(5 балів)
4.3 наведених пар простих речень сконструюйте всі можливі варіати складносурядних речень.
- Настала весна. Сад розцвів. *Море ревло. Буря стихала. *Сонце зійшло. Ранок був прохолодний.
*Соловей витьохкував. Зозуля кувала. * Дорога слалася рівно, їхати було приємно.
(5 балів)
З.Використовуючи неповні речення, побудуйте діалог, який би відтворив подану нижче ситуацію. Ситуація. Твоя подруга (друг) купила (кутів) одяг, який, на твою думку, їй (йому)зовсім не личить. Між вами відбулася делікатна розмова. Ви не образили свою (свого) подругу (друга). (10 балів)
Завдання з української літератури
1.Розкрийте зміст понять «новела та оповідання». Назвіть спільні та відмінні риси. Визначте місце новели у творчості українських письменників. (10 балів)
2.Зазначте автора й назву твору, вид лірики. Проаналізуйте поезію, зазначивши характерні особливості індивідуального письменницького стилю.
Білі акації будуть цвісти Солодко плачуть в садах солов 'ї,
в місячні ночі жагучі, так, як і завжди, незмінна...
промінь морями заллє золотий В тебе і губи, і брови твої,
річку і верби, і кручі. яку моєї Вкраїни...
Будем іти ми з тобою тоді Ось вона йде у вінку, як весна...
в ніжному вітрі до рання, Стиснулось серце до крику...
вип 'ю я очі твої молоді В ньому злилися і ти і Вона
повні туману кохання. в образ єдиний навіки.
3.Напишіть твір на одну з тем:
- Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв.
- Національний характер гумору Остапа Вишні.
- Поетичний і прозовий світ сучасної літератури.(20 балів. Обсяг - 2 сторінки)

Базовий тестовий тур, 11 клас
1 .Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку
а) всесвітньо/історичний, гірко/солоний, пів/Сонця, електронно/обчислювальний;
б) яскраво/червоний, північно/кримський, народне/визвольний, природниче/науковий;
в) громадське/політичний, австрійське/чеський, вічно/зелений, військове/морський;
г) червоно/зелений, військове/зобов'язаний, кисло/солоний, вокальне/інструментальний;
д) медико/генетичний, документально/художній, промислове/торговельний, всесвітньо/відомий.
2.Виділене слово з часткою не треба писати разом у реченні
а) І життя не/стоїть, а йде з гострим сміхом і гострим плачем.
б) Перегоріла, перетліла ватра, і ворушити спогадів не/варто.
в) Поспитавши броду, не лізь прожогом у воду.
г) Довіряю скрипці, котра знає ще ніким не/мовлені слова.
д) Даруй же людям слово не/вмируще і не жалій ні світла, ні тепла.
З.Між частинами безсполучникового складного речення слід поставити тире в рядку (розділові зна пропущено).
а) Відбились зорі у воді летять до хмар тумани.
б) Життя росте лишень з любові лише краса людей навчає жить.
в) Дощ пройшов хазяйським кроком сад в росі купається.
г) Дуже дивний пейзаж косяками ідуть таланти.
д) Степ половецький половіє трава аж срібна від роси.
4.Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку
а) попасти на слизьке - накрити мокрим рядном; б) бентежити кров - не чути землі під собою; в) на живу нитку - білими нитками шитий; г) і води не замутить - хоч у вухо бгай; д) закрутити веремію — укрутити хвоста.
5.Потребує редагування речення
а) Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо.
б) Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими.
в) Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись угору.
г) Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією.
д) За таких обставин не будемо сидіти склавши руки.
6.Прочитайте уривок із вірша Лесі Українки «Сопіга зрет зрего!».
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі
У цих рядках використано
а) персоніфікацію; б) порівняння; в) літоту; г) анафору; д) алітерацію.
7.У новелі Ю. Яновського «Подвійне коло» порушено всі названі проблеми, крім
а) вірності в коханні; б) міжособистісних стосунків; в) фанатичного служіння революції; г) розпаду родини заради служіння ідеї: д) застереження братовбивчої війни.
8.Розгортання сюжету за принципом нагнітання родинно-побутових колізій є яскравою композицій] особливістю твору
а) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного; б) «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького; в) «Інститутка» Марка Вовчка; г) «Чорна рада» П. Куліша; д) «Перехресні стежки» І. Франка.
9.Павло Губенко - це справжнє ім'я й прізвище
а) Григорія Косинки; б) Миколи Хвильового; в) Остапа Вишні; г) Василя Барки; д) Івана Багряного.
10.У новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» провідною є проблема
а) недотримання народних традицій;
б) створення нової ідеології;
в) міжособистісних взаємин;
г) гуманності й фанатизму;
д) братовбивства.

среда, 21 октября 2009 г.

Одинадцятикласникам

На час канікул пропоную вам для самопідготовки до ЗНО варіант тестів.
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
1. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні:
А Прилетіла здалека весна. Б В траві фіалочки зітхають.
В Мій рідний край збирає урожай. Г На узбіччі росте високе дерево.
2. Фразеологічний зворот ужитий у реченні:
А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.
Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.
В Величезна сила криється в людському розумі.
Г Пісня народжує радість.
3. Простим є речення:
А Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.
Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.
В Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.
Г Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.
4. Частка вжита в рядку:
А Проти віку нема ліку.
Б Науки не носить за плечима.
В На бідного Макара скрізь біда напала.
Г Лови журавля в небі.
Прочитайте текст 1. Виконайте завдання 5—7 до нього.
(1)У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи. (2)Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу життя, я не можу бути спокійним. (3)Що ж є найголовнішим у людині яку ми творимо? (4)У ту коротку червневу ніч, коли разом з ними ми виходимо в поле зустрічати перше сонце їх нового життя, в моє серце стукають болючі питання: де, в чому людська сердцевина? (5)Як її, зрештою, створити?
5. Орфографічна помилка допущена в написанні слова:
А життєвому; Б проводжаю; В сонце; Г сердцевина.
6. Пунктуаційна помилка допущена в реченні: А першому; Б другому; В третьому; Г п’ятому.
7. Вставним словом ускладнене речення: А перше; Б друге; В третє; Г п’яте.
Завдання 8—23 мають по п’ять варіантів відповіді, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
8. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:
А бе..турботний, ..хибити, ..коротити; Б ..фальшивити, пере..відчитися, ..характеризувати;
В бе..порадний, ..хований, ..чорнілий; Г ..тиснути, ро..ставити, бе..помилковий;
Д бе..системний, ..кликати, ..початку.
9. Літеру и треба писати в усіх словах рядка:
А з..лений, заз..рнути, ш..рочінь; Б кл..котати, ст..рати, м..нулий;
В н..зенько, тр..мтіти, кроп..ва; Г с..рота, виб..реш, м..готіння;
Д прот..рати, к..шеня, виб..рати.
10. Помилка в написанні особових закінчень дієслів допущена в рядку:
А полють, склеїш; Б бачуть, усміхаєшся; В схопиться, квітчають; Г побудуєшся, забіжать; Д скупаємося, змелють.
11. Апостроф на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:
А м..ясо, дев..ять, бур..ян, св..ято; Б напівкам..яний, кур..єрський, дит..ясла, без..ядерний; В кур..йозний, різьб..ярство, об..єкт, міжгір..я; Г розм..якнути, від..єднати, торф..яний, п..юпітр; Д інтерв..ю, медв..яний, безправ..я, ін..єкція.
12. Подвоєння літер у всіх словах НЕ відбувається в рядку:
А ван..а, шос..е, ем..іграція; Б брюс..ельський, програм..а, ал..ея; В Гол..андія, антен..а, сум..а. Г шас..і, іл..юзія, хоб..і; Д міс..ія, тон..а, мас..а.
13. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:
А Берлін.., іспит.., омонім..; Б бензонасос.., келих.., бузк..;
В букет.., інфінітив.., вітр..; Г Еквадор.., акордеон.., бабак..;
Д баклажан.., еколог.., додатк...
14. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні:
А працювати щосереди; Б вищий мене; В зошит з математики; Г вірний собака; Д розповідати про іспит.
15. Виділене слово слід писати окремо в реченні:
А Що/б випросити оцту, і то треба язик мати. Б Як/би не смужки диму, можна було б подумати, що в селі нема жодної хати. В Як/би ми знали, о, як/би ми знали, що буде з нами, о, що буде з нами!
Г То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор. Д Густі хмари не пускали місяця на небо, про/те він продерся крізь перепони.
16. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:
А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер;
Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний;
В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний;
Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий;
Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.
17. Правильно утворена форма наказового способу дієслів у рядку:
А з’ясуємо; Б дозволимо; В не мовчімо; Г намалюємо; Д подякуємо.
18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущені):
А Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві на круглій павутині на капустах у городі.
Б І впевненість і авторитет і службові підвищення все захиталось розчавлене батько-вим присудом.
В Я прагнув того щоб відносини дитини з іншими людьми і вдома і в школі будувалися на обов’язку й відповідальності.
Г Усе тут мовби однакове і похилені до води вільхи і засніжені береги.
Д Усе навколо лoзи висип кручі ліс блищить і сяє на сонці.
19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
А щебечуть, вмиваєшся, рясно; Б люлька, пам’ять, щільний; В зв’язківець, плющ, якось; Г приєднування, італієць, янгол; Д б’ються, чапля, юність.
20. Граматична помилка допущена в реченні:
А Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.
Б Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.
В Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.
Г Просимо вас не смітити на вокзалі.
Д Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.
21. Закінчення -ю у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку: А Віталій, колега, скрипаль, хлопець; Б місяць, учитель, Володимир, Олексій; В матуся, Валерій, лікар, добродій; Г Анатолій, Валерія, Григорій, Петрусь; Д бабуся, кобзар, доня, сестра.
22. Підрядну частину часу містить складне речення: А Ніхто не знав, коли побудовано цю шхуну.
Б У годину, коли княгиня спокоїлась, не годилось ні про що говорити.
В Коли я снідав, над головою щось цвірінькнуло.
Г Коли подивитися на Верховину Страт звіддалік, вона видається похмурою і страш-ною.
Д То відгомін тих давніх часів, коли люди поклонялися всемогутній і таємничій природі.
23. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку: А дев’ять, вільха; Б дзвінок, ллється В діжка, збіжжя; Г моряк, ящірка; Д молотьба, знання.
24. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
Відокремлений член речення
означення
прикладка
обставина
додаток
Приклади
А. Росить Дніпро, світам на подив, нові сади, нові поля.
Б. Дикі качки, крім базару, водяться на лугових озе-рах та очеретах і тихих-тихих плесах по річках.
В. Я прожив, моя мила, ці літа у найвищому щасті.
Г. Тихо-тихо стікає на землю зерно — перестояні сльози степів.
Д. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками.