вторник, 3 ноября 2009 г.

Тестове опитування з української літератури

1.Укажіть жанр фольклору, основні групи якого- про тварин, героїко-фантастичні, побутові:
А пісні
Б казки
В легенди
Г перекази
2.Укажіть назву початкової частини народних дум:
А зав”язка
Б зачин ( заспів, заплачка)
В пролог
Г славослів”я
3.“ Повість минулих літ”- це:
А епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого
Б белестрична повість про давні часи
В історична і літературна пам”ятка, в якій історичні події викладено
у формі літературних творів різних жанрів
Г хроніка життя руських князів
4. Визначте жанр твору Г. Сковороди за наведеними фрагментами:
Гей, поля, поля зелені.
Зелом, квітом оздоблені!…

Жайворонок над полями,
Соловейко над садами…
А байка зі збірки “Байки харківські”
Б поезія зі збірки “ Сад Божественних пісень”
В притча
Г філософський трактат
Д ода
5. Подія, що стала початком нового етапу в розвитку української літератури – це:
А вихід “ Книги буття українського народу” М. Костомарого
Б вихід “ Енеїди” І.Котляревського
В відкриття Кіївського університету
Г скасування кріпацтва
6. Укажіть автора, у якого І.Котляревський запозичив сюжет “ Енеїди”:
А Езоп
Б Сковорода
В Вергілій
Г Некрашевич
7. За жанром “ Енеїда” –це:
А сатирична поема
Б драматична поема
В історична драма
Г бурлескно-травесійна поема
Д драма-феєрія
8. Укажіть рік викупу Шевченка з кріпацтва:
А 1840
Б 1841
В 1838
Г 1850
9. Чий портрет було намальовано для викупу шевченка з кріпацтва?
А Т.Шевченка
Б В.Жуковського
В К.Брюллова
Г І.Сошенка
10. Яким твором розпочинається “ Кобзар”?
А “Заповіт”
Б “Садок вишневий…”
В “Кавказ”
Г “Причинна”
Д “Катерина”
11. Центральна тема Шевченкової прози:
А кріпацтво
Б мистецтво
В збройна боротьба
Г кохання
Д перебування поєта у в”язниці
12. Національно-визвольна боротьба чехів під керівництвом Яна Гуса- історична основа поеми:
А “Наймичка”
Б “Кавказ”
В “Великий льох”
Г “Єретик”
Д “Гамалія”
13.Укажіть провідну ідею твору П.Куліша “Чорна рада”:
А єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості
Б любов- найвища цінність людського життя
В збереження культурних пам”яток
Г людині слід жити за “законами серця”
14.Укажіть справжнє ім’я та прізвище Марка Вовчка:
А Лариса Косач
Б Марія Вілінська
В Ольга Кобилянська
Г Ганна Барвінок
15. Визначте тематику твору Ю.Федьковича “Три як рідні брати”:
А жовнірська(солдацька) доля, реалії буковинського села
Б нерозділене кохання, розбите серце
В позаз сімейних сварок
Г історичне минуле буковинського села
16. Визначте тему повісті І.Нечуя-Левицького “Микола Джеря”:
А процес розорення села, формування робітництва, уособленням якого є головний герой
Б зображення села з усіма його побутово-етнографічними подробицями
В зміни в житті українського селянства після скасування кріпацтва
17. Укажіть,що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману панаса Мирного “Хіба ревуть воли,як ясла повні?”:
А вплив товариства
Б нещасливе кохання
В злиденне життя
Г хвороба
18. Визначте жанр твору “Кайдашева сім'я”:
А реалістична соціально-психологічна повість
Б історичний роман
В соціально-психологічне оповідання
Г реалістична соціально-побутова сатирично-гумористична повість
19. Укажіть справжнє ім’я Панаса Мирного:
АПавло Губенко
Б Іван Білик
В Панас Рудченко
Г Іван Тобілевич
20. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром:
1. “Тополя” А послання
2. “Тарасова ніч” Б повість
3.“І мертвим, і живим…” В балада
4.”Художник” Г п'єса
5.”Назар Стодоля” Д поема
21.Установіть відповідність між фрагментами твору і його назвою:
1.”Реве та стогне Дніпр широкий…” А“До Основ*яненка”
2.”Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…” Б"Катерина”
3.”Кохайтеся, чорнобриві,та не з
москалями…” В ”Заповіт”
4.”Кайдани порвітеі вражою злою
кров*ю волю окропіте…” Г ”Мені однаково…”
5.”Та не однаково мені, як Україну злії
люди присплять…” Д “Причинна”
22.Укажіть образи, які змальовує Ю.Федькович у поезії “Пречиста Діво, радуйся, Маріє!”, показуючи бідування народу:
1 удову з дитиною
2 загиблого жовніра
3 кріпака на панщині
4 сироту
5 робітника на гуральні
6 ватажка народного повстання
23. Напишіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
24. Назва тропа: художнє перебільшення якихось рис людини, предметів, явищ
25. Хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їхнім сучасником,- це:
26.Устина, Катря, Прокіп, Назар- персонажі твору Марка Вовчка ?
27.Вид комічного, який нещадно висміює людську недосконалість.
28.Укажіть назву повісті Т.Шевченка, що є автобіографічною.
29.Опис зовнішності персонажа в літературному творі називається ...
30.Які віршовані розміри ви знаєте?

Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року. Демонстраційний варіант тесту з української мови і літератури

Українська мова
Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН
ПРАВИЛЬНИЙ.

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7.

(1) Пахне луг… (2) Вечірній туманець благеньким напиналом напнувся над усеньким лугом,
а отам, коло лісу, начебто густіший і темніший. (3) А де лелеки, що прилетіли на/зустріч з
вечірньою казкою? (4) Мабуть, поки вечеряв, то познімались і полетіли на лісові озера.
(5) Вдивляєшся поміж кущів, поміж осоки – ніде не видно, тільки сумують вечірні сутінки.
(6) А луг пахне де/далі сильніше, і груди не можуть умістити, увібрати всю його терпку
свіжість бо за/малі. (7) Дихаєш і наче оновлюєшся, в/друге на світ народжуєшся.

1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А пахне луг
Б лелеки прилетіли
В сумують сутінки
Г дихаєш і оновлюєшся
2. Фразеологізмом є вжитий у тексті вислів
А напнувся благеньким напиналом
Б полетіли на лісові озера
В сумують вечірні сутінки
Г вдруге на світ народжуєшся
3. Окремо в цьому тексті пишуться слова
А на/зустріч Б де/далі В за/малі Г в/друге
4. Прийменник виділено у словосполученні з тексту
А коло лісу Б що прилетіли В ніде не видно Г наче оновлюєшся
5. Вставне слово вжито в реченні
А другому Б четвертому В п’ятому Г шостому
6. Однорідні означення є в реченні
А другому Б четвертому В шостому Г сьомому
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А другому Б третьому В шостому Г сьомому
Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН
ПРАВИЛЬНИЙ.
8. Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка
А поет Василь Стус, князь Данило галицький
Б Петро Гулак-Артемовський, Президент України
В шекспірівський сонет, Франкове «зів’яле листя»
Г «Слово про Похід Ігорів», спорткомплекс «Олімпійський»
Д Луганський національний університет, Бахчисарайський Район
9. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А мал..овничий, з..омка, опрац..ований
Б давн..окиївський, чотир..ох, ра..он
В кра..овий, пен..ок, прац..овитість
Г с..орбати, сер..озний, багат..ом
Д с..огодні, пізн..ого, кол..оровий
10. Граматичну помилку допущено в рядку
А моє день народження
Б більш досконалий
В почнімо працювати
Г п’ятьмастами волонтерами
Д соковитих абрикосів
11. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка
А пр..глушити, пр..м’ятий, пр..мудрість
Б пр..вчити, пр..булий, пр..морозок
В Пр..карпаття, пр..звисько, пр..їжджати
Г Пр..дністров’я, пр..гарний, пр..боркати
Д пр..милий, пр..чіп, пр..соромлений
12. Неправильно утворено ім’я по батькові
А Степанівна Б Геннадієвич В Орестівна Г Ігорович Д Олександрівна
13. Закінчення -а має іменник у рядку
А станції харківського метр..
Б майстри поетичного кін..
В картини Марії Приймаченк..
Г звернутися до туристичного бюр..
Д ґудзики до нового пальт..
14. Граматично правильне продовження речення «Занотовуючи результати
експерименту, …»
А деякі з них виявилися несподіваними.
Б у мене виникли сумніви.
В консультуйтеся з науковим керівником.
Г важливими є всі числові показники.
Д нарешті окреслюється подальший план роботи.
15. Неправильно побудовано словосполучення
А десять (хвилин) на шосту
Б чверть на шосту
В без п’ятнадцяти шість
Г пів на шосту
Д за десять (хвилин) шоста
16. У реченні «Шануйте здобуте трудом поколін(1)ь, помножте його у пошан(2)і, в тім – корінь жит(3)я, крила стремлін(4)ь, діти мої кохан(5)і!» подвоєння літер відбувається на місці
цифри А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5
17. Правильно вжито дієслівну форму в реченні
А Ходімте швидше на вершину цієї гори!
Б Ідемте до найближчої тролейбусної зупинки!
В Багато хто поміте недоліки цього видання.
Г Обов’язково дасиш мені свою електронну адресу.
Д Почнімо перегляд газети із заголовків.
18. Кома перед і ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)
А Я в пісні молодість знайду і довго-довго буду з нею.
Б Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.
В Дітям здавалося що вже вечір і що вже невдовзі прийде мама.
Г Крізь темну ніч шумів весняний дощ і в унісон із ним шуміли сосни.
Д Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі зникало і залишалася
тільки музика.
19. Літера у ставиться в реченні «(1)плив на підлеглих здійснюється (2) атмосфері
міжособистісних (3)заємодій (4) групі і є важливим (5) аспекті управлінської
результативності» на місці цифри А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5
20. Граматичну помилку допущено в реченні
А Оксана довго міркувала, що подарувати сестрі на день народження.
Б Учень, який ретельно підготував доповідь, успішно відповів на всі запитання.
В Можна сподіватися на те, що концерт Патрісії Каас в Україні ще відбудеться.
Г Водій автобуса сказав пасажирам, які щойно зайшли, що оплатіть проїзд.
Д У виступі головним було те, що демократичні цінності слід відстоювати.
21. Разом пишуться всі прислівники в рядку
А на/пам’ять, на/жаль, до/купи
Б на/весну, до/віку, с/підлоба
В мимо/волі, на/завжди, в/основному
Г що/найвище, до/вподоби, без/вісти
Д о/півночі, на/двоє, на/перекір
22. Поширеним є речення
А Двоє музик продовжували грати.
Б Комплімет повинен бути щирим.
В А Максим вийшов сухим із води.
Г Григорію закортіло скупатися.
Д Холод стає помітнішим і помітнішим.
23. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка
А увінчати, німий, кінь, петунія
Б важко, життя, обмеженість, сторож
В розписаний, слово, успіх, кількість
Г помітніший, торкнути, гуркіт, шістнадцять
Д розкіш, подушці, штучний, поширити

Завдання 24–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позна-
ченого ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначки в
бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види Вашого запису
комп’ютерна програма реєструватиме як помилки.

24. З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного
Головне речення Вид підрядного речен
1 Ця подія сталася саме тоді, … А означальне
2 … однак студенти склали іспит. Б з’ясувальне
3 Це не та зупинка, … В обставинне часу
4 Журналістка повідомила, … Г обставинне місця
Д обставинне допустове
25. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире
Випадок уживання тире Приклад
1 перед узагальнювальним словом А А мова – то пісня душі, покладена на слова.
2 між підметом і присудком Б І сльози, і прокльони – все мине.
3 при відокремленій прикладці В І ось прийшла неділя – день легкий.
4 між частинами Г Мало життя прожити – треба життя зрозуміти.
безсполучникового речення Д Я усміхнусь – і все навкруг сміється.
26. Доберіть антоніми до поданих слів
Слово Антонім
1 лебедіти А сахатися
2 компенсувати Б губити
3 знаходити В грубіянити
4 деградувати Г шкодити
Д відроджуватися
28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
Ще (1)недавно дихало в мої думки (2)студеним пахом (3)зів’ялого листя, (4)а вже
сьогодні лагідне шовковисте повітря весни купає мої очі.
А прикметник
Б займенник
В дієприкметник (форма дієслова)
Г прислівник
Д сполучник

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.
Галілео Галілей
(1 – 4) Галілей народився в італійському місті Пізі 1564 року. Батько майбутнього
астронома, Вінченцо Галілей, з бідних дворян, був учителем музики, композитором, знав математику й інші науки. На життя Вінченцо Галілей заробляв уроками музики, але в країні, де вчителів музики було більше, ніж чоботарів, це давало небагато. А сім’я зростала.
(5 – 7) Галілео був найстаршим сином у сім’ї. Батько примушував хлопця грати на
скрипці, розучувати свої композиції, щоб син міг продовжити справу його життя. Але
викладача музики з Галілео не вийшло, хоча він і став великим її знавцем.
(8 – 9) Вінченцо, прагнувши знайти вихід із тяжкого становища, віддав хлопчика на
виховання до монастиря, де його схиляли прийняти чернецтво. Галілео збунтувався і втік.
(10 – 11) Тоді батькові спало на думку зробити з сина лікаря. Сімнадцятирічний Галілео стає студентом Пізанського університету.
(12 – 16) Цікаво, що до цього часу юному Галілею зовсім не доводилося вивчати
математику, і він абсолютно не був у ній обізнаний. А в університеті майбутнім лікарям серед інших навчальних предметів викладали й математику. Нова, досі не знайома йому наука зацікавила юнака, і батько, бачачи захоплення сина, порадив йому познайомитися з творами великих математиків давнини Евкліда і Архімеда.
(17 – 18) Сталося те, чого зовсім не чекав старий Вінченцо: математика цілком
захопила Галілео, він покинув вивчати медицину й заглибився в нову для нього галузь науки.
(19 – 20) У молодого Галілея виявилися незвичайні математичні здібності, праці з
математики він читав, як цікаві романи.
(21 – 28) Галілей покинув Пізу й перебрався до Флоренції, де за кілька років до нього оселилася його сім’я. Батько дуже лютував через те, що Галілео покинув медицину, яка обіцяла йому гарний заробіток. Але математика, особливо геометрія з її послідовністю аксіом і теорем, де все незаперечно витікало одне з другого, зачарувала Галілея. У 19 років він розробляє закони коливання маятника, а в 22 роки стає одним з найвідоміших учених Італії. І це всього за 7 років від часу, коли він уперше познайомився з математикою! У 25 років Галілео Галілей, медик-недоучка, людина, яка не мала вченого ступеня, очолює кафедру математики в Пізанському університеті. Згодом він – професор математики в Падуї.
(29 – 31) За цей час молодий науковець зробив низку великих відкриттів у галузі
механіки, фізики, математики, астрономії, хоча не публікував їх, бо вони заперечували вчення Аристотеля про будову Землі.
(32 – 39) Захоплення Галілея астрономією почалося, коли він 1609 року дізнався, що в Голландії з’явився «прилад-дальновидець» – телескоп. Як цей прилад сконструйований, він не знав, тому сам узявся за його створення. Зробивши телескоп, Галілей першим спрямував його до зірок, саме тому Галілея називають Колумбом неба. Галілео Галілей споглядав Місяць, Юпітер, бачив чотири його супутники, він першим відкрив плями на Сонці, довів, що воно обертається навколо своєї осі. І Земля також, виявляється, обертається навколо своєї осі і навколо Сонця! Ось тоді й з’явилась книга «Зоряний вісник», де вчений розповів про
свої дослідження, продовжуючи вчення Ніколая Коперника та Джордано Бруно.
(40 – 45) Проте наукові знахідки Галілео Галілея суперечили загальноприйнятому
вченню про будову Землі і Всесвіту, тому незабаром він був схоплений інквізицією. Тюрма, допити, погрози, тортури… Під страхом жахливої смерті 70-літнього Галілео Галілея змусили зректися своїх наукових поглядів, визнати, що Земля – твердь і не обертається навколо Сонця. Хворий, змучений старець не витримав тортур. Але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, Галілей тупнув ногою й вигукнув: «І все ж вона обертається!»
(46 – 47) Помер Галілео Галілей 1642 року і в останні роки перед смертю встиг багато зробити для науки (з журналу).
29. За стильовими ознаками текст є
А художнім
Б розмовним
В науково-популярним
Г публіцистичним
30. За типом мовлення текст є
А описом
Б розповіддю
В роздумом
Г поєднанням кількох типів
31. Речення «Але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, Галілей тупнув ногою й
вигукнув: «І все ж вона обертається!» виконує роль
А елементу розвитку дії
Б кульмінації
В розв’язки
Г епілогу
32. У тексті Галілея названо Колумбом неба, бо він
А створив телескоп
Б довів, що Сонце обертається навколо своєї осі
В був видатним астрономом свого часу
Г першим спрямував телескоп у небо
33. На думку автора тексту, Галілей увійшов в історію як приклад людини, яка
А через страх перед небезпекою поступається принципами
Б домоглася ще з дитинства обраної мети
В присвятила своє життя боротьбі за справедливість
Г попри все впевнена у власній правоті
34. Підхід Галілея до вибору життєвого шляху відображає прислів’я
А «Де родився, там і згодився».
Б «Яблуко від яблуні недалеко падає».
В «У кожного своя доля».
Г «Біда навчить коржі з маком їсти».
35. У реченні «У 25 років Галілео Галілей, медик-недоучка, людина, яка не мала вченого ступеня, очолює кафедру математики в Пізанському університеті» вислів «медик-недоучка» вжито з метою
А глузування з рівня освіти молодого Галілея
Б захоплення швидким опануванням юнака науками
В нейтральної характеристики біографічного факту
Г обурення діями керівництва Пізанського університету
36. Поштовхом до захоплення Галілея астрономією можна вважати
А зацікавлення математикою
Б появу телескопа
В поради батька
Г навчання в університеті

Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

37. Рядки
– Чумаче, чумаче, чого зажурився?
Чи воли пристали, чи з дороги збився?
– Воли не пристали, ні з дороги збився.
Того зажурився – без долі вродився
узяті з
А історичної пісні
Б календарно-обрядової пісні
В соціально-побутової пісні
Г балади
Д думи
38. Сон персонажа є елементом композиції твору
А «Маруся»
Б «Наталка Полтавка»
В «Бджола та Шершень»
Г «Слово про похід Ігорів»
Д «Інститутка» Марка Вовчка
39. Думка Епікура «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а
важке непотрібним» актуалізована у творі
А «Кайдашева сім’я»
Б «Наталка Полтавка»
В «Хазяїн»
Г «Маруся»
Д «Бджола та Шершень»
40. Персонаж, який, «понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, з купцями і цехмістрами – пив, гуляв і шахровав гроші; покинув свій промисл і мало-помалу розточив своє добро, розпився...»
А Епамінондас Ляуфлер («Людина»)
Б Терпило («Наталка Полтавка»)
В Пузир («Хазяїн»)
Г Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я»)
Д Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
41. У романтичному стилі написано твір Тараса Шевченка
А «Мені однаково»
Б «Гайдамаки»
В «Ісаія. Глава 35»
Г «І мертвим, і живим...»
Д «Кавказ»
42. Віршовий розмір уривка
Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак…
А дактиль
Б амфібрахій
В анапест
Г ямб
Д хорей
43. Персонаж, який прагнув «між молоддю насаждать ідеали кращого життя», наголошував, що: «Будущина в руках нового покоління, і чим більше вийде з школи людей з чесним і правдивим поглядом на свої обов’язки перед спільною громадою, тим скоріше виросте серед людей найбільша сума справедливості!..»
А Петро («Наталка Полтавка»)
Б Полковий лікар («Інститутка»)
В Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
Г Стефан Лієвич («Людина»)
Д Калинович («Хазяїн»)
44. До одного жанру з «Чорною радою» належить твір
А «Наталка Полтавка»
Б «Лісова пісня»
В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г «Камінний хрест»
Д «Хазяїн»
45. Елементи експресіонізму наявні у творі
А «Камінний хрест»
Б «Інститутка»
В «Маруся»
Г «Людина»
Д «Intermezzo»
46. Першим історичним романом в українській літературі є
А «Камінний хрест»
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В «Людина»
Г «Тіні забутих предків»
Д «Чорна рада»
47. Вислів «Любая, милая – чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай» є в поезії
А «Лебеді материнства»
Б «Так ніхто не кохав»
В «Пісня про рушник»
Г «Два кольори»
Д «Арфами, арфами»
48. Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»
А Ліну Костенко
Б Василя Стуса
В Василя Симоненка
Г Івана Драча
Д Дмитра Павличка
49. З-поміж перелічених письменників до шістдесятників належав
А Олександр Довженко
Б Григір Тютюнник
В Василь Барка
Г Євген Маланюк
Д Юрій Яновський
50. У кіноповісті «Україна в огні» вислів «Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки» належить
А Василеві Кравчині
Б Купріянові Хуторному
В Лаврінові Запорожцю
Г Антоніо Пальмі
Д Ернсту фон Краузу
51. У степу під Компаніївкою розгортаються події твору
А «Марія» Уласа Самчука
Б «Я (Романтика)» Миколи Хвильового
В «Вершники» Юрія Яновського
Г «Три зозулі з поклоном» Григорія Тютюнника
Д «Україна в огні» Олександра Довженка
52. Остап Вишня є автором твору
А «Мисливські усмішки»
Б «Мина Мазайло»
В «Марія»
Г «Три зозулі з поклоном»
Д «Зачарована Десна»
53. Заклик «І жити спішити треба, Кохати спішити треба – Гляди ж не проспи!» належить
А Павлові Тичині
Б Володимирові Сосюрі
В Василеві Симоненку
Г Дмитрові Павличку
Д Ліні Костенко
54. Під впливом пісні сліпого бандуриста написано твір
А «Маруся Чурай»
Б «Подвійне коло»
В «Три зозулі з поклоном»
Г «Україна в огні»
Д «Жовтий князь»
55. Метафору «поїзд–дракон», яка символізує сталінський терор, розгорнуто в творі
А «Три зозулі з поклоном»
Б «Україна в огні»
В «Марія»
Г «Тигролови»
Д «Мина Мазайло»
56. Віршовий розмір уривка
Безгоміння, безлюддя довкола,
тільки сонце і простір, і сніг.
І котилося куль-покотьолом
моє серце в ведмежий барліг
А хорей
Б ямб
В дактиль
Г амфібрахій
Д анапест
Завдання 57–60 передбачають ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ.
57. Установіть відповідність між літературним персонажем та його характеристикою:
1 Василь («Маруся»)
2 Максим Гудзь («Хіба
ревуть воли, як ясла
повні?»)
3 Лаврін («Кайдашева
сім’я»)
4 Полковий лікар
(«Інститутка»)

А Моторний, сміливий, він скрізь давав усьому привід;
оступався за товаришів, коли ті де на гулянках заводили
спірку; говіркий, він завжди вибріхувався перед начальством,
як де попадалось товариство.
Б Брови йому чорні, і уста рум’яні, і станом високий, – така
вже краса, що й не сказати! Тільки гордий дуже – на жодну
не погляне, не заговорить, хоч там як до його не заходь...
В Гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі,
очі веселенькі, як зірочки; на виду рум’яний, моторний,
звичайний; жупан на ньому синій і китаєва юпка, поясом з
аглицької каламайки підперезаний, у тяжинових штанях,
чоботи добрі, шкапові, з підковами.
Г ...Був широкий в плечах, з батьківськими карими гострими
очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з
тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі
були ніби сердиті.
Д ...Молоде довгасте лице було рум’яне. Веселі сині, як небо, очі
світили привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері
на голові, тонкий ніс, рум’яні губи – все подихало молодою
парубочою красою. Він був схожий з виду на матір.

58. Установіть відповідність між письменником і персонажем його твору
1 Іван Котляревський А Палагна
2 Панас Мирний Б Мавка
3 Михайло Коцюбинський В Дідона
4 Леся Українка Г Пузир
Д Чіпка
59. Установіть відповідність між автором та назвою твору
1 Іван Багряний А «Жовтий князь»
2 Остап Вишня Б «Я (Романтика)»
3 Микола Хвильовий В «Чорна рада»
4 Василь Барка Г «Тигролови»
Д «Мисливські усмішки»
60. Установіть відповідність між автором та уривком із його вірша
1 Павло Тичина
2 Андрій Малишко
3 Василь Симоненко
4 Іван Драч

А Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Б Красиве засмагле сонце
В золотих переливах кучерів,
У червоній сорочці навипуск,
Що їхало на велосипеді,
Обминаючи хмари на небі…
В Мене водило в безвісті життя,
Та я вертався на свої пороги,
Переплелись, як мамине шиття,
Мої сумні і радісні дороги.
Г Ви знаєте, як сплять старі гаї?
Вони все бачать крізь тумани.
Ось місяць, зорі, солов’ї…
«Я твій» – десь чують дідугани,
А солов’ї!..
Та ви вже знаєте, як сплять гаї!
Д Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

Підтримайте або спростуйте думку:«Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять
Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої
літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів
екзаменатори не перевірятимуть.

Мова 11 клас

1. Які терміни стосуються фонетики?
А. Приголосні звуки, м’який знак.
Б. Тире, апостроф, наголос.
В. Знаки письма, слово.
Г. Звуки мовлення , фонема.
Д. Голосні звуки, апостроф.
2.Звуки поділяються на :
А. 6 голосних і 27 приголосних.
Б. 6 голосних і 32 приголосних.
В. 10 голосних і 28 приголосних.
Г. 10 голосних і 23 приголосних.
Д. 10 голосних і 38 приголосних.
3.У котрому рядку приголосні, які мають парні глухі?
А. [б] [г] [л] [р].
Б. [с] [к] [з] [р].
В. [д] [дз] [г] [б].
Г. [г] [к] [м] [в].
Д. [дж] [ш] [ф] [ц].
4.У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м’яких ?
А. [к] [л] [дз] [г].
Б. [с] [дз] [д] [н].
В. [г] [к] [х] [дз].
Г. [з] [к] [ч] [б].
Д. [б] [п] [ф] [г].
5.У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ?
А. Оповідання, повість, роман, сюжет.
Б. Герой ґазда , апельсин, абрикос.
В. Морква, мужність, сокіл, футляр.
Г. Держава, Десна, дійсність, Дністер.
Д. Кішка, клас, клуб, ковзанка.
6. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?
А. Сміється [с 'м ’ і й е ٰ ц':а].
Б. Вітаєшся [в' і т а є ш с я ].
В. Пісня [п' і с 'н а].
Г. Юний [й у н' и й].
Д. Заквітчаєшся [з а к в і т ч а й е с' : я].
7. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?
А. Чумацький [ч у м а ц к и й].
Б. Засмажся [з а с м а з' с' а ].
В. Навчання [н а в ч а н : а].
Г. Пробудження [п р о б у д ж е н':а].
Д. Дзвоник [д з в о н' и к].
8. У котрому рядку допущена помилка у фонетичній транскрипції слова?
А. Ллється [л 'є 'ц ٰ :а].
Б. Бездоріжжя [б еи з д о р' і ж ’:а ].
В. Щоденний [ш ч о д е н: и й].
Г. Їжак [й і ж а к].
Д. Доводиться [д о в о д ие ц' : а].
9. У котрому рядку слова у транскрипції подані правильно?
А. [с еи л о '] [ж еи т ':а] [Ба т 'к ' і вш ч и н а].
Б. [с е л о ] [ж и т:а] [Ба т 'к ' і в ш ч и н а].
В. [с е л о ] [ж и т 'а] [Б а т 'к ' і в щ и н а].
Г. [с е и л о ] [ж и т ':а] [Б а т к і в ш ч и н а].
Д. [с е и л о] [ж ие т ':а] [Б а т 'к ’ і в ш ч и н а].
10. У якому рядку на місці крапок потрібно писати літеру е ?
А. Ч…пурний, х…тренький, в…рбовий, ж…ття.
Б. Д…сяток , ап…льсин, зб…режений, прав…дний.
В. Тр…вога, в…шневий, п…люга,м…р…хтіти.
Г. Завм…рати, розт…рати, кр…вавий,справ…дливий.
Д. Щ…дрування, к…п'яток, ш…л…стіти, в…сло.
11. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?
А. Пів…Європи, пів…огірка, різдв… яний,м…яч.
Б. Лук…ян, ін…єкція, п…єдестал, пів…яблука.
В. Зв…язок ,об…єкт, порт…єра , бур…я, мавп…ячий.
Г. Св…ято, моркв…яний, р…ябий, дит…ясла, здоров…я.
Д. Пів…ягідки, Григор…єв, різьб…ярство, Руж…є.
12. У якому рядку в усіх словах на місці крапок пишеться знак м’якшення?
А.Жін…ці, сопіл…ці, снігурон…ці, мен…шість, кізон…ці.
Б. Вол…єра, буд…те, Уман…щина, Вас…чин , ремін…чик.
В. Тріс…ці , сопіл…ці, вишен…ці ,промін…чик, сяд…те.
Г. Гуцул…щина, щіл…ний, нян…чити , павіл…йон, вступ… .
Д. Близ…ко ,сіл…ський, смієт…ся, щиріст…, внучен…ці.
13. У котрому рядку не допущено помилку при подвоєнні приголосних ?
А.Життєпис, долар, іподром, акумулятор, брутто.
Б. Статтей, лібрето, зміїний, довгожданий, тераса.
В. Лляти, зміїний, долар, юнат, іподром ,бонна.
Г. Несказанно, страйкком, небачений, ссавець, ріля.
Д.Спросоння, суддя, барокко, піщаний, гречаний.
14. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и ?
А. ...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни ,мас…в.
Б. Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.
В. Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр , с…гнал.
Г. Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.
Д. М…ссурі, Аркт…ка , Л…сабон , ант…теза, ав…тор.
15. У котрому рядку допущено помилку при правописі префіксів?
А.Безцільний, скалічений, розрівняти, стиснути, безсмертний.
Б. Схибити, безсторонній, розмноження, схопити,сказати.
В.Безцензурний, безуспішний, зжувати, створити, зцілення.
Г. Схований, безладний, роскроїти, беззаконня, зсунути.
Д. Стиснути, безпечний, сформувати, розкидати, роз’їхались.
16. У якому рядку в усіх словах спрощення на письмі не відбувається ?
А.Чес…ний, щас…ливий, контрас…ний, тріс…нути, зліс…ний.
Б. Корис…ний, учас…ник, мас…ний,тріс…нути, тис…нути.
В. Пристрас…ний, шіс…сот, ус…ний, хворос…няк, шелес…нути.
Г. Компос…ний, шіс…надцять, турис…ський, кіс…лявий, аген…ство.
Д. Очис…ний, ус…ний, хворос…няк, капос…ний, віс…ник.
17. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої
букви ?
А.Служба Безпеки, Золоті ворота, Великдень.
Б. Державний гімн України, Стрийський парк, День учителя.
В.Республіка Польща, Андріївський узвіз, Києво-Печерська Лавра.
Г. Червона Шапочка, Лисичка-Сестричка, Золотоноша.
Д. Ректор університету, Рада Безпеки, Коліївщина
18. У котрому рядку всі слова з великої букви написано правильно?
А.Національний банк, Конгрес українців, Товариство Червоного Хреста.
Б. Служба безпеки, Національний Рух України, Президент корпорації.
В. Версальний Мир, товариство української мови, Західна Україна.
Г. Голова верховної ради, Кременецькі ліси, Велика ведмедиця.
Д. Чумацький шлях, прем’єр –міністр України, Дід Мороз.
19. У якому рядку всі прикметники пишуться з суфіксом –ськ?
А.Канад…кий, парубо…кий, кандидат…кий, вол…кий.
Б. Казан…кий, сива…кий, лати…кий, товари…кий.
В.Казах…кий, тбілі…кий, кирги…кий, вороне…кий.
Г. Брат…кий, черка…кий, туні…кий, запорі…кий.
Д. Волин…кий, пра…кий, гаа…кий, люд…кий.
20. У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів , сполук?
А.Кінець кінцем, льон-довгунець, соціал-демократ, по-батьківськи, більш-менш.
Б.Жовто-блакитний, що-небудь, як-от, абихто, півٰ яблука.
В.Де-небудь, все одно, як –не-як, будь-що –будь, пів-Європи.
Г. З давніх-давен, по-перше, тут-таки, ось-ось, сяк-так.
Д. Із-за , начеб-то, пішов-таки, ідіть же бо, велотрек.
21. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?
А. /Не/ нависть, не дослухати, /не/ мічний, /не/ хтуючи.
Б. /Не/ один, /не/ вчивши, /не/ розумний, /не/ ми, /не/ був.
В. /Не/ абиякий, /не/ увечері, /не/ благонадійний, /не/ мовчатиму.
Г. /Не/ вже , /не/ абияк, /не/ варто, /не/ озорий, /не/ года.
Д. /Не/ вблаганний, /не/ високий, /не/ почувши, /не/ ми.
22. Яке значення фразеологізму?
Ханьки м’яти
А. Битися.
Б. Вчитися.
В. Вибивати подушку.
Г. Нічого не робити.
Д. Багато говорити.
23.Фразеологізм «носити воду решетом» означає:
А. Говорити зайве.
Б. Наповнювати водою бочку.
В. Набирати воду решетом.
Г. Важко працювати.
Д. Марно гаяти час.
24. У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення літературної норми?
А. Писати за зразком; у міру того як.
Б. Заходи щодо підвищення ефективності праці.
В. Трапилось через непорозуміння.
Г. Комісія по складанню акта; піти по службових справах.
Д. За взаємною згодою; за свідченням очевидців.
25. Позначте рядок, який містить тлумачення слова «депортація»:
А. Вигнання, висилка з держави як міра карного покарання.
Б. Фаза промислового циклу.
В. Політична організація суспільства.
Г. Система державних заходів.
Д. Притягання до відповідальності.
26. У якому рядку слова утворені суфіксально-префіксальним способом ?
А. Найкращий, джерельце, заробіток, здалека.
Б. Зібрання, перемога, прадід, землекоп.
В. Натиснути, зазеленіти, по-козацькому, добре.
Г. Школяр, по-нашому, перебіг, глиняний, підземний.
Д. Щоденно, невесело, наручний, підводний.
27.У якому рядку всі іменники належать до І відміни?
А. Микола, батько, школа, ліс, кіно.
Б. Молодість, село, радість, ягнятко, дружба.
В. Школа, парта, пуща, сторінка, пісня.
Г. Бригада, тривога, ягня, теля, сторінка.
Д. Співак, гай, узбіччя, листя, молодість.
28.У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення – ею, (-єю)?
А. Душа, пісня, мрія, земля, вишня.
Б. Лисиця , сторона, сукня, школа, дружба.
В. Бригада, садиба, турбота, вечірка, груша.
Г. Вечеря, гуща, волошка, муха, площа.
Д. Шапка, легеня, рука, мелодія, зима.
29. У якому рядку допущено помилку в закінченні іменника?
А.Дніпра, шляху, мороза, квадрата.
Б. Дуба, піску, Діда Мороза, бензину.
В. Кавказу, духу, інею ,ситцю, нападу.
Г. Вальсу, баскетболу, Василя, очерету.
Д. Ситцю, тенісу, сюжету, Криму.
30. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників?
А. Кращий, зеленіший, більш вдалий, менш чіткий.
Б. найбільший, щонайсильніший, вищий, сухіший.
В.Тепліший, менш тепліший, самий теплий, гірший.
Г. Менш рішучий, світліший, найсвітліший, більш рідкий.
Д. Сміливіший, чіткіший, спритніший, якнайкращий.
31. У котрому рядку правильно записані відмінкові форми числівників ?
А.Трьомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами двадцятьома п’ятьма.
Б. Сімдесятьох девятьох, триста двадцятьох.
В. Вісьмомастами двадцятьма , сорок шести.
Г. Сороками п’яти ,семистами двадцятьма вісьмома.
Д. Шістдесятьох дев’ятьох ,сто десяти.
32. У котрому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни?
А.Вміщуємо, здушимо , зціляємо, кришимо.
Б. Кричу, булькотіти, цокотіти, шуміти.
В. Випрасуєш, впевнимо, зачислимо , кричимо.
Г. Жадають, жнивувати, захрипіти, осмислюємо.
Д.Читаю, працюємо, берегти , гриміти.
33. У якому рядку можливе тире перед іменною частиною складеного іменного присудка, вираженою порівняльним зворотом(розділові знаки частково пропущено)?
А.Василько стояв мов у воду опущений .
Б. А небо бездонне як море.
В. Пісня шириться, росте, розвивається вона мов хвиля морська.
Г. Вечірнє небо світиться красою, і соняхи гудуть як тулумбас.
Д. Для мене мови народів як зорі на небі.
34. У котрому рядку слова у словосполученнях пов’язані зв’язком керування?
А.Палало яскраво , вибігла з хати, табель успішності.
Б.Йду до річки, працювати старанно, йти пішки.
В. Розгорнути книгу, співати пісню, переписаний лист.
Г. оголошено набір, старанний учень, табель успішності.
Д.Зграя птахів, шум дерев, лист до друзів.
35. Зазначити речення з однорідними членами , у якому правильно поставлені розділові знаки?
А.Як не любить той край, що дав тобі, і силу, і гострий зір очей, і розум молодий… .
Б. Москва і Київ, Мінськ і Одеса, Брест і Керч,міста-герої.
В. Вівса , пшениці, ячмені –все разом зіллялось в одну могутню хвилю.
Г. Кленові, бузкові ,і калинові гущавини аж розлягаються від того співу.
Д. Ні долі ні волі у мене нема, зосталась тільки надія одна.
36. У якому рядку неправильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах речення?
А. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатинками.
Б. Орли клекотіли, плаваючи над глибокими, повними спеки міжгір’ями .
В. Дикі голуби , горлички, здивовано позирають на нас із верхів’я посадки.
Г. Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини.
Д. Крім акацій, тут ще кілька тополь росте, дикий виноград по верандах в’ється.
37. Зазначити речення з однорідними членами, у якому неправильно поставлені розділові знаки?
А.Вітер –пустун ніби бавиться з посивілими деревами, налітає трепетно й поривно, гойдає , трусить осокори.(І.Цюпа)
Б.Місять пливе оглядати , і небо, і зорі, і землю, і море.(Т.Шевченко)
В.І в душі разом заговорила й одрада ,й жаль, і докора.(П.Мирний).
Г. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.
Д. Ні спека, ні бурі, ні морози – ніщо не вб’є любов мою.(В.Сосюра).
38.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку в оформленні звертання ?
А. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і розп’ята на хресті історії , але свята. (Я.Гоян).
Б. Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. (Л.Костенко).
В. Не треба сліз, не хмур, кохана брови, і не схиляй лице своє сумне. (В.Сосюра).
Г. Скажи мені правду, мій добрий козаче.
Що діяти серцю, коли заболить?( А.Чужб).
Д. О краю мій, коханий краю,
Коли ж це стратив я життя?
39.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
А. На самій вершині Баєвої гори Тимко й Орися зупинилися і якось, не змовляючись, повернулися обличчям до села ,що лежало біля їх ніг, покрите світло-сизим серпанком.(І.Тютюнник).
Б. Я б нікого й пальцем не зачепила аби мене ніхто не зачіпав .(Нечуй-Левицький).
В.Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом радісний дзвін.
Г. Як вродить, тоді вийдеш на жниво і скажеш:
«Спочинь , земле!» (В.З).
Д. «Треба конче знайти дорогу, -подумав Василько. - Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою».

11 клас

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей ,з яких лише одна правильна.
Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

1.Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні:
А.Загойдалася берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова, та так і заснула.
Б.Привчи себе все життя шанувати хліб.
В.Дівчата рухалися міжряддями, повільно наближаючись до шляху.
Г.Садок поволі розрісся, мов ліс.
2.Фразеологічний зворот ужито в реченні:
А.В небі летіли гуси з далекого краю.
Б.Мов золото-поколото, горить-тремтить ріка, як музика.
В.Весною дні стають довші, а ночі коротші.
Г.Після важкого трудового дня я не чув ні рук ні ніг.
3.Складним є речення:
А.Сувора і тяжка була доля нашої України в минулому.
Б.Ласкаве слово-що весняний день.
В.Збратав нас труд, що творить чудеса.
Г.Сергій не втрачав віри в себе і не піддавався розпачу.
4.Частку вжито в реченні:
А.Ні в тин ні в ворота.
Б.Джмелі в голові літають.
В.Як риба в воді.
Г.І миша не пробіжить.
Прочитайте 1 текст. Виконайте завдання 5-7 до нього.
(1)Край безмежних рівнин, тихоплинних річок, найкращої в світі пшениці, та найсолодших кавунів.(2) Колишнє Дике Поле, з сторожовими курганами та козацькими могилами.(3)На могилах тепер тригонометричні позначки- дерев’яні вежі, на яких у найбільшу спеку сідають спочити стомлені орли.(4)Хоч у переказах і піснях начеб-то й не стомлюються ніколи.
(5)Поселенці з Київщини та Полтавщини були вражені рівнинним безмежжям і багатством незайманої землі, що під могутнім сонцем щедро родила хліб і кавуни.(6)Тому-то й села так звуться: Арбузинка, Баштанка, Пшеничне.(7)І станція- Кавуни.
5.Орфографічну помилку допущено в написанні слова:
А. Козацькими.
Б. Стомлені.
В. Начеб-то.
Г.Тому-то.
6.Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
А. Першому.
Б. Другому.
В. Третьому.
Г. Четвертому.
7.Складнопідрядне речення з підрядними означальними є:
А. Перше, шосте.
Б. Третє, сьоме.
В. Третє, п’яте.
Г. Друге, четверте.
Завдання 8-29 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.
8.Усі слова пишуться з префіксом при- у рядку:
А. Пр…тиснути, пр…значити, пр…славний.
Б. Пр…крити, пр…в’ялити, пр…звище.
В. Пр…солити, пр…рва, пр…високий.
Г. Пр…бутковий, пр…осоромлений, пр…куплений.
Д. Пр…хитрий, пр…вокзальний, пр…дорогий.
9.У формі орудного відмінка подовження не відбувається в усіх словах у рядку:
А. Сіль, річ, молодість.
Б. Даль, жовч, річ.
В. Верф, любов, радість.
Г. Медаль, мудрість, кров.
Д. Далеч, суть, мить.
10.Літеру «е» треба писати в усіх словах рядка:
А. Мереж…чка, копі…чка, випещ…ний.
Б. Стр…ляти, завм…рати, с…вина.
В. Дал…на, дал…ч, кл…котіти.
Г. Гус…ня, кош…ня, п’ят…ро.
Д. Ровесн…ця, стривож…ний, овоч…сховище.
11.М’який знак пишемо в усіх словах рядка:
А. Голівон…ці, рибал…ці, уман…ський.
Б. Промін…ці, приміс…кий, нян…чити.
В. Сяд…те, зеленен…кий, обвін…чати.
Г. Крад…кома, т…охкати, яблун…ці.
Д. Мал…ва, мен…шість, красун…чик.
12.Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку:
А. Совіс…ний, щас…ливий, форпос…ний.
Б. Проїз…ний, шіс…надцять, ненавис…ний.
В. Безболіс…ний, добросовіс…ний, корис…ний.
Г. Контрас…ний, хворос…няк, улес…ливий.
Д. Пес…ливий, шіс…сот, мас…ний.
13.В усіх словах іншомовного походження на місці пропуску потрібно писати літеру «и» в рядку:
А. Ц…фра, д…ректор, …мпульс.
Б. Х…мія, д…алектика, ц…ліндр.
В. Реч…татив, Кр…т, Цюр…х.
Г. З…гзаг, Пар…ж, арх….в.
Д. Ф…нанси, поз…ція, конт…нент.
14.Апостроф треба писати в усіх словах у рядку:
А. Роз…єднати, між…ярусний, пів…яблука.
Б. Св…ято, під…їхати, бур…ян.
В. Мавп…ячий, черв…як, зор…я.
Г. Полум…я, риб…ячий, р…ябий.
Д. Пів…Ялти, міл…йон, порт…єра.
15.Усі слова треба писати разом у рядку:
А. Кисло/солодкий, науково/дослідний, фото/любитель.
Б. Військово/морський, віце/адмірал, перекоти/поле.
В. Військово/зобов’язаний, багато/поверховий, десяти/значний.
Г. Міні/футбол, норд/вест, гідро/електростанція.
Д. Сто/річчя, напів/сон, військово/спортивний.
16.Числівник стоїть у правильній формі в рядку:
А. Двадцятьма сімома.
Б. П’ятсот двадцятьома трьома.
В. Сорок шістьох.
Г. На шістсот сорока вісьмох.
Д. Сто тридцяти чотирма.
17.Виділене слово з часткою «не» треба писати разом у реченні :
А.В житті шукав дорогу не/пряму.
Б.Тільки той не/помиляється, хто ні дочого не/торкається.
В.Не/поговоривши з головою, не/бери руками.
Г.Де не/згода, там часто шкода.
Д.Ми хочемо бачить світ прозорим, а не/грубим.
18.У котрому рядку слова у словосполученні поєднані зв’язком керування?
А. Йти пішки.
Б. Співати пісню.
В. Рідна оселя.
Г. Вишитий рушник.
Д. Особливо цікаво.
19.У котрому з поданих речень є іменний складений присудок?
А. Із-за хмар почав півколом з’являтись блідий місяць.
Б.Краса – верховний учитель.
В.Привчав мене батько трудитись до поту, а мати - любити пісні.
Г.Неси ж мене, коню, по чистому полю.
Д.Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця.
20.Яким членом речення виступає виділене слово?
Усім випускникам було смутно.
А. Обставина.
Б. Присудок.
В. Додаток.
Г. Підмет.
Д. Означення.
21.Ускладнене вставним словом речення (розділові знаки пропущено):
А.Яка ти розкішна земле радісно тебе засівать.
Б.На Чаїному острові літо й зиму живе на привіллі безліч дикої птиці ніким не
стріляної не полоханої.
В.Будинок готелю був по-перше високий і міцної старовинної кладки а по-друге
наріжний.
Г.Лаврінові стало жаль молодої жінки.
22.Допущено пунктуаційну помилку в реченні:
А.Відпахла липа, білим цвітом злита, і з літа покотилася гроза.
Б.Він сидить за столом, чужий головатий дядько, міцний і натоптуватий.
В.Над степом пронісся холодний, нестримний, рвучкий вітер.
Г.Рідний степ широкий, вільний, пишнобарвний і квітчастий раптом став перед очима.
Д.Троянди, гріючись на сонці нескупім, нам серце радують відродженням своїм.
23. Між частинами складного безсполучникового речення треба поставити двокрапку у рядку (розділові знаки вилучено):
А.Ластівки низько літають дощ обіцяють.
Б.Стихла пісня тихо стало над степом.
В.Уже скотилось із неба сонце заглянув місяць у моє віконце.
Г.Віз наш увесь дерев’яний дід і прадід були чумаками.
Д.Росла в гаю конвалія під дубом високим захищалась від негоди під віттям широким.
24. Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено):
А.На ранок зірвався вітер і небо заволокло сірими розпатланими хмарами.
Б.Сонечко зайшло і надворі почало вже темніти.
В.Або не сокіл я або спалила мені неволя крила.
Г.Важкі хмари облягали небо й не було вже просвітку.
Д.Навколо стояла відволожена вечорова тихість а в ній золотим мальком коловоротились зорі.
25.Неправильно вжито прийменник у прийменниковій конструкції:
А. Ходити по аллеях.
Б. З моєї вини.
В. Через непорозуміння.
Г. Я прийшов у справі.
Д. При таких умовах.
26.Від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса –ев (-єв):
А. Борщ, груша, квітка, яблуня.
Б. Радій, барвінок, кущ, песець.
В. Фарш, вуглець, матч, клей.
Г. Обряд, нуль, сніг, алюміній.
Д. Куля, криця, лоза, ясен.
27.Буква е(є) в особових закінченнях дієслів у рядку:
А. Нес…ш, сто…мо, гор…мо, нес…мо.
Б. Кле…мо, працю…мо, пиш…мо, пиш…те.
В.Сип…мо, кос…мо, сад…мо, ку…те.
Г. Каж…те, червоні…мо, бор…тесь, хоч…мо.
Д. Лов…мо, сад…ш, пол….мо, до…мо.
28.Правильно написано всі слова в рядку:
А. З-під, будь-хто, будь-з-яким.
Б. Таки зробив, як-от, нібито.
В.Де-таки, ходіть-но, скільки ж-то.
Г. Немовби-то, як найкраще, нажаль.
Д. З-поміж, ні в кого, кінець-кінцем.
29.Порушено літературну вимову слова у рядку:
А Розумний – [ р оу з у м н и й ].
Б. Тремтіти – [ т р еи м т' і т и ].
В. Віддзеркалюється – [ в’ і д д з еи р к а л′ у й е ц′:а ].
Г. Щастя – [ ш ч а с′ т ′а ].
Д. Доводжу – [ д о в о ж у ].
Завдання 30-34 мають на меті встановлення відповідності .До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть її в таблицю:
30.Установіть відповідність.
Відокремлений член речення: Приклади:
1. Означення. А. Усяка пташечка, радіючи, співала.
2. Прикладка. Б.Тепла ніч, напоєна пахощами трав,
(різновид означення) пропливала над Асканією.
3. Обставина. В.В своїй хаті своя правда, і сила,
4. Додаток. і воля.
Г.Старий зараз ніякої роботи не визнає,
окрім пасіки.
Д.Встає над землею людина-господар своєї землі.
31.Установіть відповідність.
Односкладне речення: Приклади:

1. Означено-особове.
2. Неозначено-особове. А. Здобудемо освіту, побачим більше світу.
3. Безособове. Б. За правду, браття, єднаймось щиро!
4.Узагальнено-особове. В. Звістку зустрічали, як найдорожчого гостя.
Г. У лузі пахне вогкою травою.
Д. Погода у горах мінлива.
32.Установіть відповідність.
Вид підрядного речення: Приклади:
1. З’ясувальне. А. Немає гірше, як в неволі про волю
2. Обставинне причини. згадувать.
3. Означальне. Б. Незважаючи на потужний вітер, яхта
4. Обставинне допустове. йшла повільно.
В. Виходить, уже не мертвий ліс, бо лебеді принесли на своїх крилах і життя.
Г. Підемо туди, де берези співають пісень.
Д. Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами.
33.Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм.
1.Мокрим рядном накрити: А. Притягти до відповідальності.
Б. Напасти з докорами.
В. Різко висловитись.
Г. Зустрітися з неприємністю.

2.Брати на цуг ундер: А. Насміхатися.
Б. Познущатися.
В. Відцуратися.
Г. Притягати до відповідальності.

3. Оббивати пороги: А. Заходити в гості.
Б. Привертати увагу.
В. Досягатимети.
Г. Залицятися.
4. Товкти воду в ступі: А. Обдурювати.
Б. Повторювати одне й те сам.
В. Обмовляти когось.
Г. Згладжувати стосунки.
34. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)По-весняному п’янке, з (2) вечірньою прохолодою повітря, (3) що увібрало сухий запах землі, (4)розквітлої зелені й насичені аромати великого міста, бентежило душу.
А.Прикметником.
Б.Прислівником.
В.Числівником.
Г.Дієсловом.
Д.Дієприкметником.
Є.Займенником.

Прочитайте текст, виконайте після нього завдання 35-37, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущено). Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає:

(1)Ставши відомою європейською співачкою Соломія Крушельницька все ще продовжувала опановувати таємниці вокального й сценічного мистецтва в Мілані.
(2)На зимовий сезон її запросили в Кремону.
(3)Саме тут на одній з репетицій був присутній усесвітньо відомий композитор Пуччіні.
(4)Знайомство з ним переросло в щиру дружбу яка тривала довгі роки.
(5)Кремонські вистави пройшли так успішно що через два місяці українку запросили на сезони в інші міста Італії.
(6)Навесні 1904 року Соломія Крушельницька блискуче виступила при тріумфальному відродженні «Мадам Батерфляй» Пуччіні в Італії хоча кількома місяцями раніше ця опера зазнала гучного провалу.
(7)Співачка вразила всіх силою драматизму професійним акторським виконанням.
(8)Усі раділи переможному поверненню опери вітали композитора.
(9) Українка врятувала «Мадам Батерфляй» писала преса.

35.У котрому реченні є відокремлена поширена обставина?
А. Першому.
Б. Сьомому.
В. Четвертому.
Г. Дев’ятому.
36. Реченням з прямою мовою є:
А. Шосте.
Б. Дев’яте.
В. Восьме.
Г. Сьоме.
37. Складнопідрядним реченням з підрядним допустовим є речення:
А. Четверте.
Б. П’яте.
В. Шосте.
Г. Восьме.
Читання й аналіз тексту
Текст 3

Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання 38-45 до нього. З чотирьох варіантів відповідей виберіть одну правильну й обведіть кружечком букву, яка їй відповідає
Василь Симиренко
(1)Найбагатша людина Російської імперії з жінкою проводила майже аскетичний спосіб життя, задовольняючись скромними матеріальними потребами. В той же час Василь Симиренко не шкодував особистих коштів на підтримку практично всіх українських видань, проведення великомасштабних національних актів і щедру благодійність для української студентської молоді.
(2)Завдяки Василю Симиренку друкувались «Київська старина», галицький журнал «Правда», «Україна», «Рада», «Громадська думка», «Літературно – науковий вісник». Для знайомства європейської громадськості з Україною Василь Федорович надавав величезну матеріальну допомогу для видання «Україніше Рундшау» та «Рутеніше ревю». Меценат підтримував ідею видання антології української літератури «Вік» і на власні кошти організував видавництво «Вік».
(3)Василь Симиренко постійно надавав матеріальну допомогу лідеру українського національного руху Михайлу Драгоманову, який знаходився у вигнанні. Жодне дореволюційне видання творів Т.Г.Шевченка в Україні і за кордоном не здійснювалося без матеріальної підтримки Василя Федоровича Симиренка. Він був не лише одним з ініціаторів створення Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, але й придбав для нього добротний будинок у Львові. Василь Федорович першим у Росії заснував фонд підтримки української літератури, культури і науки. Фонд надавав матеріальну допомогу багатьом українським письменникам. Можна ще дуже багато розповісти про колосальну працю В.Симиренка на відродження української культури.
(4) «Патріотизм цієї визнаної людини сягав не лише глибини душі, але й глибини кишені»,- відзначав сучасник великого мецената Євген Чикаленко.
(5)Перед смертю меценат заповів весь свій капітал і нерухоме майно на суму понад мільйон карбованців українському національному рухові.
(6)Унікальний в історії України союз національної інтелігенції з українськими підприємцями і промисловцями, започаткований фірмою братів Яхменків – Симиренка, був би продуктивнішим і тривалішим, якби не був розтоптаний і знищений царським самодержавством. Національно – патріотична діяльність керівників фірми завжди знаходилась під пильною увагою царської охранки і кваліфікувалась як вельми небезпечна для Російської імперії та самодержавства. Для знищення промисловців – патріотів і їх дітища – величезних городищенських заводів і фірм, влада застосувала всі посильні методи: шантаж, підбурення, крадіжки, позбавлення кредитів, поліцейські репресивні заходи.
(7)Після арешту і подальшого відправлення сина Платона Симиренка Левка на заслання до Сибіру в 1879році і страти Андрія Желябова – зятя Семена Яхненка – у 1881році доля заводів була вирішена. Їх продали на злам ( обидва заводи знаходились на орендованій землі ), підірвавши економічні інтереси України, півдня Росії в цілому, тим самим залишивши без роботи тисячі робітників і службовців.
(8)Отак царська влада розправилася з першими українськими промисловцями – патріотами і знищила центр національного відродження України. Одначе українська культура і національні ідеї продовжували жити, отримуючи матеріальну підтримку від Василя Симиренка і створеного ним фонду.
(9)Продовжувало розвиватись в Україні і бурякосіяння, і цукрове виробництво – галузі, започатковані і поставлені фірмою Яхненків – Симиренка на промислову основу, які визначали на багато років вперед спеціалізацію української економіки.
(10)Сину Платона Федоровича Левку Платоновичу і внуку професору Володимиру Симиренку судилося стати основоположниками вітчизняного наукового садівництва і помології та закласти наріжний камінь у нову величезну галузь сільськогосподарського виробництва – промислове плодівництво України. (П. Вольвач).
38.Василь Федорович Симиренко увійшов в історію української культури насамперед як:
А.Основоположник товариства промисловців і підприємців Російської імперії.
Б.Організатор і керівник величезних городищенських заводів і фірм.
В.Людина, що вела аскетичний спосіб життя.
Г.Засновник фонду підтримки української літератури, культури і науки.
39.Людей, які сприяли розвитку української культури називали:
А.Національною елітою України.
Б.Носіями української ментальності.
В.Меценатами.
Г.Борцями за волю і незалежність України.
40.Окрім того, що завдяки Василю Симиренку друкувались «Киевская старина», галицький журнал «Правда», «Україна», «Рада», Громадська думка», «Літературно – науковий вісник» та інші періодичні видання, він був ініціатором створення Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка у місті:
А.Києві.
Б.Харкові.
В.Чернігові.
Г.Львові.
41. Рядки якого абзацу тексту служать прямим доказом висловлювання одного із сучасників В.Ф.Симиренка – Євгена Чикаленка: «Патріотизм цієї визнаної людини сягав не лише глибини душі, але й глибини кишені.» ?
А. Першого.
Б. Четвертого.
В. Сьомого.
Г. Дев’ятого.
42.На думку автора, унікальний в історії України союз національної інтелігенції з українськими підприємцями і промисловцями, започаткований фірмою братів Яхненків – Симиренка, був би продуктивнішим і тривалішим, якби:
А.Не був розтоптаний і знищений царським самодержавством.
Б.Був належно оцінений українською елітою.
В.Не підривав економічні підвалини Російської імперії.
Г.Не заважав у розвитку бурякосіяння і цукрового виробництва як галузі.
43.Після ряду поліцейських репресивних заходів щодо продовжувачів справи В.Симиренка долю заводів було вирішено так:
А.Всі заводи було передано у державну власність.
Б.Продано з аукціону.
В.Продано на злам.
Г.Частину з них закрито, а інші об’єднано в акціонерне товариство.
44.Сину Платона Федоровича Левку Платоновичу і внуку професору Володимиру Симиренку судилося стати:
А.Основоположниками вітчизняного наукового садівництва і помології.
Б.Організаторами і керівниками фонду ім. Василя Симиренка.
В.Організаторами і керівниками фонду українських промисловців і підприємців.
Г.Основоположниками нової величезної галузі сільськогосподарського виробництва – промислове плодівництво України.
45. Головна думка висловлювання – це:
А.В.Симиренко – взірець для сучасників.
Б.Меценатство – одна із основних рис сучасних найбагатших українців.
В.Промислове плодівництво - наріжний камінь економіки України.
Г.Той патріот, хто любить свій народ.

Власне висловлювання
Складіть і запишіть роздум « Яка з сучасних професій мене приваблює?»

11 клас. Текст "Духовні джерела відродження"

(1-5) Ми живемо в неспокійному світі відчуження людини від своєї суті. Криза людини, духовна криза людства - нині найбільша тривога світу. Людина змаліла і заплуталась у надпродукції речей, ідей та арсеналів зброї - і свої витвори вона почала ставити понад свого Творця.
(6-9) Звичайно, ми в авангарді людства - в області революцій, руйнування традицій , самознищення. Ми перші дали світові Чорнобиль. Ми перші переживаємо кризу людини – і саме ця криза вимагає перебудови і нового мислення.
(10-17) На вітрині мод зарясніло слово «духовність». Воно вже стало легким, як полова . Одні для заповнення духовного вакууму заводять духовий оркестр й агітмузей у приміщенні храму. Ті почали давати служителям культу громадські доручення. Ті несуть своїх дітей до церкви охрестити, але потім не вчать їх жити
по-християнському. Ті збирають матеріали про пришельців з космосу та цікавинки з індійської культури. Інші, зрештою, прикладають духовні зусилля в науковій та мистецькій праці – і теж наче входять у сферу духовного …
(18-20) Але чому ці похвальні заняття не виробляють того високого етичного ідеалізму, офірної любові , безкорисливого служіння ідеалам, які породжувала висока віра , що йшла від Нагірної проповіді Христа?
(21-24) Будівельні камінці вторинного походження можна цінувати, збирати, шліфувати, але храму з них не збудуєш.
Згадаймо давній переказ про двох будівників. Одного чоловіка з тачкою , наповненою камінням, запитали:
(25-27) « Що ти робиш?»- «Та от звеліли возити каміння – вожу».
«А що ти робиш?»,- запитали другого , такого ж .-«Я будую собор святого Петра».
(28-33) Собор святого Петра в Римі стоїть завдяки тому – другому. Всі великі собори минулого - це перед усім пам’ятки високого духу. Всі великі творіння Данте , Рафаеля, Сервантеса, Шевченка - це теж творіння не пера і пензля , а творіння духу. Всі безумно одважні пошуки невідомої землі, експедиції Колумба і Магеллана йшли від одержимості духом і великої віри у великого Бога.
(34-37) Без віри, що гори рушить, малі люди будуть вудити рибку на мілині й гризтись за привілеї , і ніколи не знатимуть: «Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре , не здобувши нового добра.» (Леся Українка.)
(38-48) Де і коли люди відірвалися від джерел? ХХ вік визрів як епоха глобальних доктрин, експериментів, винаходів . Запаморочливі відкриття змінили образ світу.Люди заметушилися в силовому полі науки – і свіфтівський дивний острів Ляпуту раптом піднявся вгору в образі гордого самовдоволеного божества, яке нібито все може. Виявилось, що на зворотному боці того ідола –чорна діра. Виявилось, що запаси духовних і моральних сил людини занадто слабкі супроти цього ідола. І в цьому моральна криза нашої епохи. Напівдикун, засліплений блискітками напівцивілізації , зневажив свій справжній скарб. Суєтні люди і сірі воли науки підхопили легенду про всемогутнього ідола і запишались. Великі ж вчені забили тривогу.
(49) Затоптано і загублено моральні максимуми.
(50-51) Все це мало б засвоїтися з молоком матері, все це дитина мала б повторювати щодня в ранній молитві…
(52-550 Чому нас так приємно вражають українські студенти, що приїжджають з Америки , з Польщі, з Канади ? Чому вони в чужій стихії зберегли український дух , мову, лице? Чому їм нічого не треба пояснювати , наче наперед є моральна домовленість ?
(56-59) У них живий релігійний корінь - і вони живі. Польща об'єдналась у солідарності проти казенної сили в незалежній церкві. Українців Заходу єднає церква . А хіба наших козаків у боротьбі за віру і волю єднала не церква ?
(60-61)Ми мусимо відродити людину - мусимо відродити її духовний корінь. Інакше ми не склеїмо її з найкращих гасел і приписів. (за Є.Сверстюком).

1. Головним реченням висловлювання (тезою) є речення:
А. «На вітрині мод зарясніло слово «духовність».
Б. «Криза людини, духовна криза людства - нині найбільша тривога світу.»
В. «Затоптано і загублено моральні максимуми… .»
Г. «Ми мусимо відродити Людину – мусимо відродити її духовний корінь.»
2.Найповніше розкривається суть міркування «Криза людини, духовна криза людства - нині найбільша тривога світу.» у таких рядках тексту:
А. Рядки 10-17.
Б. Рядки 34-37.
В.Рядки 38-48.
Г. Рядки 60-61.
3. У яких рядках тексту йдеться про підміну поняття «відродження духовності»?
А. Рядки 6-9.
Б. Рядки 21-27.
В. Рядки 10-17.
Г. Рядки 52-55.
4. Що автор мав на увазі під висловом «будівельні камінці вторинного походження»?
А. Відродження духовності молодого покоління.
Б. Каміння, привезене з Єрусалиму.
В. Цеглу, яка вже була в користування.
Г. Доброчинність людей без віри.
5. Думку про те, завдяки чому збереглися духовні пам'ятки світової культури висловлено у рядках:
А. Рядки 34-37.
Б. Рядки 1-5.
В. Рядки 18-20.
Г. Рядки 28-37.
6. Що означає вислів «моральні максимуми» ?
А. Безкорисливе служіння ідеалам вождів.
Б. Відновлення пам'яток духовної культури.
В.Заучування напам'ять Нагірної проповіді Ісуса Христа.
Г. Відродження духовних коренів , відродження Людини на основі християнської моралі.
7. Що єднає людей у боротьбі проти «казенної сили» ?
А. Віра у справедливість.
Б. Сміливість , відвага.
В. Спільні погляди на майбутнє.
Г. Солідарність у боротьбі і віра в Бога.
8. Вислів «Ми мусимо відродити Людину - мусимо відродити її духовний корінь…»:
А. Теза.
Б. Аргумент.
В. Висновок.
Г. Фразеологізм.

Українська мова 11 клас

Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
1. Числівник є в реченні
А Майнули в повітрі десятки крил - і голубина зграя знялась у блакить.
Б Дуб уже ріс кількадесят років.
В Стокілометрову відстань подолали дуже швидко.
Г Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить.
2. Простим є речення
А Пам'ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної властивості забувати.
Б Шелестить пожовкле листя, по діброві гуляють хмари.
В На узліссі і галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.
Г По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.
3. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої.
Б Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою.
В За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами веселки.
Г Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна.
4. Антоніми вжито в прислів'ї
А Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.
Б Птицю знати по пір'ю, а чоловіка по бесіді.
В Коли хочеш щось сказати - перш подумай.
Г Добро далеко розходиться, а зло ще далі.
Прочитайте текст і виконайте завдання 5—7.
(1) Щороку під кінець травня земля набирається сили і її живлющі соки до схочу напоюють зело. (2) Саме під цю пору на Поліссі починає густо цвісти азалія. (3) її жовтий цвіт мовби велетенське мереживо свічок, виготовлених із ярого воску, освіт¬лює найтемніші закутки лісових хащ. (4) Душа від того яскравого суцвіття напо¬внюється бадьорим настроєм, веселішає, усе довкола набирає особливої урочистості. (5) Великі з жовтим відблиском пелюстки густо вигойдуються на тендітних ниточ¬ках, бутончики нагадують підвішену догори парасолю.
5.Орфографічну помилку допущено в слові
А щороку
Б до схочу
Вдовкола
Гдогори
6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому
7. Відокремленим означенням ускладнено речення
А перше Б друге В третє Г п'яте
Завдання 8—23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
8.Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка
А сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро
Б красиве панно, багатолюдний Делі, широка Міссурі, веселий месьє
В ліричне інтермецо, козацький бароко, старе піаніно, цікаве кіно
Г смачне манго, новий фортепіано, далека Чилі, біле жабо
Д маленьке какаду, змістовне лібрето, високе Кіліманджаро, струнка міс
9. Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А с..лует, д..плом, Шексп..р
Б ц..стерна, д..намо, х..рург
В бр..гада, реж..м, арх..в
Г реч..татив, такс..ст, Лейпц..г
Д Амер..ка, мере.., соц..ологія
10. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
А к..юрі, інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися
Б відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята
В тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція
Г М.. юнхен, під.. юджувати, верб.. я, подвір.. я
Д верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати
11.Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка
А численність, розріс..я, СВЯЩЕН..ИК
Б від..аль, старан..ий, нал..ю
В стат..ею, безсон..ий, вирощен..ий
Г бов..аніти, нескшчен..ий, ..вічливий
Д узбереж..я, розкіш..ю, ніжніст..ю
12.Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
А продукт, характер, сік
Б Крим, зошит, театр
В Тернопіль, вид, вишняк
Г ромб, Казахстан, президент
Д Байкал, університет, понеділок
13. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А двадцять чотири учня
Б двадцять два футболісти
В півтори літри
Г сім цілих і вісім десятих відсотків
Д три з половиною сантиметрів
14. Граматичну помилку допущено в реченні
А Дівчина йшла по дорозі, весело наспівуючи бадьору пісеньку.
Б Листки, кружляючи й шарудячи, падають додолу.
В Безмежно зрадівши, Оксана закружляла в танку.
Г Відшукавши в Інтернеті інформацію, я зміг підготувати доповідь.
Д Читаючи цей роман, у моїх очах з'явилися сльози.
15. Поширеним є речення
А Дідусь буде відпочивати.
Б Хай кожен із вас заспіває.
В Хлопець виявився не ликом шитий.
Г Край неба жеврів.
Д Гостям весело.
16. Разом пишуться всі слова в рядку
А одно/разовий, давньо/український, загально/державний
Б напів/автомат, авіа/промисловість, режисер/постановник
В жовто/гарячий, жовто/блакитний, жовто/дзьобий
Г теле/апаратура, пів/години, крем/брюле
Д північно/кримський, міні/автомобіль, навчально/виховний
17. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено)
А Тепло було й вишні цвіли рясно.
Б Пройшла гроза і ніч промчала і знову день шумить кругом.
В Дощ пройшов і світлі ручаї в синє море виливають воду.
Г В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі.
Д Важким холодним сном спала земля а високо над нею притаїлися зорі.
18. Правильно вжито дієслівну форму в реченні
А Парламент ухвале це рішення.
Б Чи ти дасиш мені олівець?
В Давай зустрінемся о шостій.
Г Ходімте на вулицю.
Д Стань у центрі кімнати.
19. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку
А зацікавлений, помолодівший, уславлений, змарнілий
Б накреслений, зшитий, роблячий, побачений
В розвалений, посміхаючийся, палаючий, знайдений
Г оформлений, випечений, потемнівший, забутий
Д лежачий, посивілий, зліплений, нафарбований
20. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка
А побувати ... Львові, квітник ... саду, залишиться ... спогадах, купити ... аптеці
Б висновок ... статті, експонат ... музеї, птах ... небі, участь ... форумі
В вишня ... цвіту, мешкала ... Індії, оселя ... рушниках, віра ... безсмертя
Г перебував ... Ватикані, запевнили ... добросусідстві, приведення ... відповід¬ність, заявити ... відповідь
Д поїхати... відрядження, наймиліше... світі, покласти... узголів'я, здали... архів
21. Неправильно побудовано словосполучення
А за п'ять хвилин сьома
Б п'ятнадцять хвилин десятого
В пів на першу
Г буду після дев'ятої
Д зараз одинадцята
22. Правильну вимову слів відображено в рядку
А ллється [л':ец':а], розпитати [розпиетати], сьомий [с'омий]
Б кар'єра [карйера], берізка [беир'ізка], кігті [к'ігт'і]
В ґрати [ґрати], дев'ять [девйат1] джміль [джм'іл']
Г беззаконня [беиз:акон':а], щука [щчука], ніч [н'іч']
Д сміється [см'ійес':а], рядно [рйадно], діжка [д'їжка]
23. Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок, ужито в реченні
А Такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати.
Б Отже, сполучники поділяємо на сурядні й підрядні.
В Зміст цього поняття, на мою думку, треба уточнити.
Г Вирішити проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент.
Д Кожна наукова теза, безперечно, вимагає доказів.