вторник, 3 ноября 2009 г.

Тестове опитування з української літератури

1.Укажіть жанр фольклору, основні групи якого- про тварин, героїко-фантастичні, побутові:
А пісні
Б казки
В легенди
Г перекази
2.Укажіть назву початкової частини народних дум:
А зав”язка
Б зачин ( заспів, заплачка)
В пролог
Г славослів”я
3.“ Повість минулих літ”- це:
А епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого
Б белестрична повість про давні часи
В історична і літературна пам”ятка, в якій історичні події викладено
у формі літературних творів різних жанрів
Г хроніка життя руських князів
4. Визначте жанр твору Г. Сковороди за наведеними фрагментами:
Гей, поля, поля зелені.
Зелом, квітом оздоблені!…

Жайворонок над полями,
Соловейко над садами…
А байка зі збірки “Байки харківські”
Б поезія зі збірки “ Сад Божественних пісень”
В притча
Г філософський трактат
Д ода
5. Подія, що стала початком нового етапу в розвитку української літератури – це:
А вихід “ Книги буття українського народу” М. Костомарого
Б вихід “ Енеїди” І.Котляревського
В відкриття Кіївського університету
Г скасування кріпацтва
6. Укажіть автора, у якого І.Котляревський запозичив сюжет “ Енеїди”:
А Езоп
Б Сковорода
В Вергілій
Г Некрашевич
7. За жанром “ Енеїда” –це:
А сатирична поема
Б драматична поема
В історична драма
Г бурлескно-травесійна поема
Д драма-феєрія
8. Укажіть рік викупу Шевченка з кріпацтва:
А 1840
Б 1841
В 1838
Г 1850
9. Чий портрет було намальовано для викупу шевченка з кріпацтва?
А Т.Шевченка
Б В.Жуковського
В К.Брюллова
Г І.Сошенка
10. Яким твором розпочинається “ Кобзар”?
А “Заповіт”
Б “Садок вишневий…”
В “Кавказ”
Г “Причинна”
Д “Катерина”
11. Центральна тема Шевченкової прози:
А кріпацтво
Б мистецтво
В збройна боротьба
Г кохання
Д перебування поєта у в”язниці
12. Національно-визвольна боротьба чехів під керівництвом Яна Гуса- історична основа поеми:
А “Наймичка”
Б “Кавказ”
В “Великий льох”
Г “Єретик”
Д “Гамалія”
13.Укажіть провідну ідею твору П.Куліша “Чорна рада”:
А єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості
Б любов- найвища цінність людського життя
В збереження культурних пам”яток
Г людині слід жити за “законами серця”
14.Укажіть справжнє ім’я та прізвище Марка Вовчка:
А Лариса Косач
Б Марія Вілінська
В Ольга Кобилянська
Г Ганна Барвінок
15. Визначте тематику твору Ю.Федьковича “Три як рідні брати”:
А жовнірська(солдацька) доля, реалії буковинського села
Б нерозділене кохання, розбите серце
В позаз сімейних сварок
Г історичне минуле буковинського села
16. Визначте тему повісті І.Нечуя-Левицького “Микола Джеря”:
А процес розорення села, формування робітництва, уособленням якого є головний герой
Б зображення села з усіма його побутово-етнографічними подробицями
В зміни в житті українського селянства після скасування кріпацтва
17. Укажіть,що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману панаса Мирного “Хіба ревуть воли,як ясла повні?”:
А вплив товариства
Б нещасливе кохання
В злиденне життя
Г хвороба
18. Визначте жанр твору “Кайдашева сім'я”:
А реалістична соціально-психологічна повість
Б історичний роман
В соціально-психологічне оповідання
Г реалістична соціально-побутова сатирично-гумористична повість
19. Укажіть справжнє ім’я Панаса Мирного:
АПавло Губенко
Б Іван Білик
В Панас Рудченко
Г Іван Тобілевич
20. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром:
1. “Тополя” А послання
2. “Тарасова ніч” Б повість
3.“І мертвим, і живим…” В балада
4.”Художник” Г п'єса
5.”Назар Стодоля” Д поема
21.Установіть відповідність між фрагментами твору і його назвою:
1.”Реве та стогне Дніпр широкий…” А“До Основ*яненка”
2.”Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…” Б"Катерина”
3.”Кохайтеся, чорнобриві,та не з
москалями…” В ”Заповіт”
4.”Кайдани порвітеі вражою злою
кров*ю волю окропіте…” Г ”Мені однаково…”
5.”Та не однаково мені, як Україну злії
люди присплять…” Д “Причинна”
22.Укажіть образи, які змальовує Ю.Федькович у поезії “Пречиста Діво, радуйся, Маріє!”, показуючи бідування народу:
1 удову з дитиною
2 загиблого жовніра
3 кріпака на панщині
4 сироту
5 робітника на гуральні
6 ватажка народного повстання
23. Напишіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
24. Назва тропа: художнє перебільшення якихось рис людини, предметів, явищ
25. Хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їхнім сучасником,- це:
26.Устина, Катря, Прокіп, Назар- персонажі твору Марка Вовчка ?
27.Вид комічного, який нещадно висміює людську недосконалість.
28.Укажіть назву повісті Т.Шевченка, що є автобіографічною.
29.Опис зовнішності персонажа в літературному творі називається ...
30.Які віршовані розміри ви знаєте?

Комментариев нет:

Отправить комментарий