четверг, 24 декабря 2009 г.

Тести з української літератури 2009 7 ВАРІАНТ

Завдання 1—5 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає

А н а л і з т в о р у

Ліна Костенко
* * *
Мене іамалку люблять всі дерева,
і розуміє бузиновий Пан,
чому верба, від крапель кришталева,
мені сказала: «Здрастуй!» — крізь туман.
Чому ліси чекають мене знову,
на щит піднявши сонце і зорю.
Я їх люблю, я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю.

1. За родовою ознакою цей твір
А ліричний
Б епічний
В ліро-епічний
Г драматичний

2. У вірші «Мене їзмалку люблять всі дерева...» поєднано всі види лірики, КРІМ
А особистої
Б пейзажної
В патріотичної
Г філософської

3. В останньому рядку вірша використано
А метафору
Б епітет
В окєиморон
Г тавтологію

4. Твір написано віршовим розміром
А ямбом
Б хореєм
В амфібрахієм
Г анапестом

5. У вірші звучать усі мотиви, КРІМ
А любові до природи
Б гармонії людини й природи
В екології довкілля
Г спілкування ліричного героя з природою


Завдання 6-21 мають по п'ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

6. Прочитайте уривок із художнього твору.
Золото — не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі держить.

Ці слова характеризують
А Устину («Інститутка» Марка Вовчка)
Б Наталку («Наталка Полтавка* І. Котляревського)
В Мелашку («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького )
Г Галю («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та
І. Білика)
Д Марусю («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка)

7. Найменше тропів використано у творі Т. Шевченка
А «Мені однаково, чи буду...»
Б «Заповіт»
В «І виріс я на чужині...»
Г «Садок вишневий коло хати...»
Д «До Основ'яненка»

8. Провідним жанром у літературі класицизму є
А трагедія
Б комедія
В драма
Г роман
Д сонет

9. Найсуттєвішою ознакою літератури бароко є
А зосередження на переживаннях героя
Б повчальне спрямування творів
В зображення нетипового героя в надзвичайних обставинах
Г часте використання метафор, символів, алегорій
Д викривальне спрямування творів

10. Головною проблемою повісті 0. Кобилянської «Людина» є
А боротьба за революційні ідеали
Б роль історичної пам'яті
В кохання й зрада
Г роль національної свідомості
Д відстоювання людської гідності жінки

11. Прочитайте уривок із «Лісової пісні» Лесі Українки.
Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галяві з плакучою березою і з великим прастарим дубом...

Ці рядки є частиною
А фіналу
Б авторського відступу
В прологу
Г епілогу
Д епіграфа

12. Прочитайте уривок із новели М. Коцюбинського «Intermezzo».
На небі сонце — серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків покошланим шумом...

У цих рядках є всі названі ознаки, притаманні імпресіонізму, КРІМ
А яскравих, оригінальних тропів
Б акварельності барв
В використання односкладних речень
Г ліризму, настроєвості
Д конфлікту мрії і дійсності

13. Час дії (переважно «темна ніч») і місце дії («фантастичний палац») створюють у новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» атмосферу
А реалістичну
Б романтичну
В імпресіоністичну
Г класицистичну
Д футуристичну

14. Серед дванадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів названо створений О. Довженком за власним сценарієм кінофільм
А «Україна в огні»
Б «Земля»
В «Зачарована Десна»
Г «Поема про море»
Д «Щорс»

15. Жанровими особливостями роману І. Багряного «Тигролови» є всі названі, КРІМ
А насиченості незвичайними подіями
Б наявності драматичної сюжетної інтриги
В динамічності в розгортанні подій
Г атмосфери таємничості, загадковості та екзотики
Д наявності фантастичних елементів

16. Прочитайте уривок із вірша В. Сосюри «Любіть Україну!».
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води.
В годину щасливу, і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
У цьому творі
А паралельне римування
Б перехресне римування
В кільцеве римування
Г білий вірш
Д монорим

17. Названі літературно-мистецькі угруповання виникали в такій послідовності
А харківська школа романтиків — «Празька школа» —
«Нью-Йоркська група» — «Молода муза»
Б «Празька школа» — харківська школа романтиків —
«Нью-Йоркська група» — «Молода муза»
В харківська школа романтиків — «Молода муза» —
«Празька школа» — «Нью-Йоркська група»
Г харківська школа романтиків — «Празька школа» —
«Молода муза» — «Нью-Йоркська група»
Д «Нью-Йоркська група» — «Молода муза» — харківська
школа романтиків — «Празька школа»

18. За жанром твір «Маруся Чурай» Л. Костенко є
А поемою
Б драматичною поемою
В романом у віршах
Г повістю
Д ліричною драмою

19. Павло Губенко — це справжні ім'я й прізвище
А Григорія Косинки
Б Миколи Хвильового
В Остапа Вишні
Г Василя Барки
Д Івана Багряного

20. Тему голодомору, психічного і фізичного стану людини під час голоду, пояснення апокаліптичних процесів у тоталітарному суспільстві крізь призму сприйняття героїв висвітлено у творі
А «Україна в огні» О. Довженка
Б «Я (Романтика)» М. Хвильового
В «Жовтий князь» В. Барки
Г «Марія» У. Самчука
Д «Тигролови» І. Багряного

21. Спогад на чужині про рідний край є провідним мотивом вірша
А «На колимськім морозі калина...» В. Стуса
Б «Сто років, як сконала Січ...» В. Стуса
В «Балада про соняшник» І. Драча
Г «Сучасники» Є. Маланюка
Д «Шевченко» Є. Маланюка

Завдання 22—25 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.
22. Установіть відповідність.
Автор Назва твору
1 М. Куліш А «Лісова пісня»
2 І. Кочерга Б «Хазяїн»
3 І. Карпенко-Карий В « Назар Стодоля »
4 Леся Українка Г «Мина Мазайло»
Д «Ярослав Мудрий»

23. Установіть відповідність.
Назва твору Уривок
1 «Два кольори» А — А я вам лишаю
Д. Павличка всі райдуги із журавлями,
2 «Пісня про рушник» і срібло на травах,
А. Малишка і зотото на колосках.
3 «Пісня про матір» Б Мене водило в безвісті життя,
Б. Олійника Та я вертався на свої пороги,
4 «Лебеді материнства» Переплелись, як мамине шиття,
В. Симоненка Мої сумні і радісні дороги.
В Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі
проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
Г Чому, сказати. Й сам не знаю,
Живе у серці стільки літ
Ота стежина в нашім краю
Одним одна біля воріт.
Д Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.

24. Установіть відповідність.
Назва твору Мотив
1 «О земле втрачена, А сенсу людського життя
явися...» В. Стуса Б суспільної важливості
2 « Пастораль XX сторіччя» поезії
Л. Костенко В смертоносного відлуння
3 « Стилет чи стилос?» останньої війни в сьогоденні
Є. Маланюка Г вибору в складних життєвих
4 «Ти знаєш, що ти — обставинах
людина...» В. Симоненка Д суму за рідним краєм

25. Установіть відповідність.
Художній засіб Приклад
1 оксиморон А Хто се, хто се чеше коси?
2 гіпербола (Т. Шевченко)
3 метонімія Б З журбою радість обнялась...
4 паралелізм В сльозах, як в жемчугах, мій сміх.
(О. Олесь)
В Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмілій, впивайся
(О. Олесь).
Г Не щебече соловейко в лузі над водою,
Не співає чорнобрива, стоя під вербою.
(Т. Шевченко)
Д Поет став морем. Далеч степова,
І хмарочоси, й гори — ним залиті (І. Драч).

Комментариев нет:

Отправить комментарий